quản trị

Hãy từng bước để xây dựng kế hoạch tài chính

Xây dựng kế hoạch tài chính là nền móng quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, không phải chủ doanh nghiệp nào cũng biết cách xây dựng một kế hoạch tài chính hoàn hảo, 7 bước dưới đây sẽ giúp bạn làm điều này. Kế hoạch tài chính đơn giản là một

Xoay chuyển tình thế bằng cách đối thoại trực tiếp

SalesForce.com là công ty tiên phong trong lĩnh vực điện toán đám mây và trở thành một tập đoàn khổng lồ trong lĩnh vực này tại Bắc Mỹ và châu Âu. Vào năm 2010, Salesforce.com quyết định xâm nhập thị trường Australia và sử dụng nơi đây như một cửa ngõ tiến vào thị trường

Tư tưởng Kinh doanh và Tư duy Quản trị của con người Nhật

Tư tưởng kinh doanh và tư duy quản trị chính là linh hồn của một doanh nghiệp cũng như của cả một nền kinh thương. Trong lịch sử kinh thương thế giới, các doanh nghiệp tầm vóc đều được xây dựng và phát triển trên nền tảng là tư tưởng kinh doanh và tư duy